Bærekraft og e-helse – visjoner, handlekraft og praktiske tips

Hvordan kan helsesektoren, bedrifter, myndigheter og andre medspillere sammen bidra til en digitalisert, bærekraftig utvikling i helsetjenesten?

  • Praktiske råd, erfaringer og tips for å styrke bærekraft.
  • Hva må digitaliseringsaktørene prioritere og gjøre mer av for å lykkes med gode bidrag til bærekraftig utvikling?
  • Hva er driverne, hvilke krav kommer og hvor er de største gevinstene?

Moderator: Sverre Fossen, Norsk helsenett


v/Trine Skei Grande, Partner, rådgiver, politiker


v/Chris Guldberg, direktør for kommunikasjon og bærekraft, NHN


v/Stine Camilla Bjerkestrand, avdelingsdirektør kommunikasjon


v/Helge Blindheim, Industrileder for Helsesektoren, Microsoft Norge