Hvordan lede den digitale transformasjonen?

Helsesektoren har lenge jobbet aktivt med teknologiske endringer, men står fortsatt foran en enorm transformasjon. Endringene fremmes av en rekke potensielle kriser som står foran oss – økt belastning av helsetjenester grunnet flere eldre, flere kreftpasienter, flere med demens, flere med livsstilsykdommer. Å ta i bruk i ny teknologi er en avgjørende faktor for å møte utfordringene, men oppleves av mange å komme i tillegg til og som noe som ikke alltid forenkler hverdagen til ansatte og pasienter. Digitalisering er krevende og kan legge ekstra belastning på en allerede utsatt helsesektor. Det er derfor viktig at den digitale transformasjonen ledes riktig og at nye løsninger gir direkte nytte for brukere, ansatte og pasienter.

I denne sesjonen gir vi ordet til eksperter innen digitalisering, ledelse og omstilling.

Moderator: Arild Kristensen, leder for Norwegian Smart Care Cluster


v/Anne Karin Augland, Consulting Director and Head of Change management, Sopra Steria


v/Kjetil Kvernflaten, Consulting Director, Sopra Steria


v/Vetle Støre er strategisjef i Diffia


v/Ole Jørgen Kirkeluten, Administrerende direktør, Helse Vest IKT