Jussen er klar for å få fart på deling av helseopplysninger

KS, kommunene og Skatteetaten har etablert automatiserte løsninger for deling av personopplysninger til kommunene fra Skatteetatens registre. Hva har det med helseopplysninger å gjøre, kan vi lære noe av andre som lykkes? Deling av personopplysninger gjør livet enklere for innbygger og effektiviserer saksbehandlingen i kommunene. Innbygger får en smidigere opplevelse ved at kommunen henter inn opplysninger som er nødvendige og relevante slik at man slipper å sende inn dette selv. Partene har tillitsskapende mekanismer og fremmer personvern ved å dataminimere.

Hva er det som hindrer at vi får fart på deling av helseopplysninger? Regelverket åpner for en automatisert tilgang slik at opplysninger er tilgjengelige for de som trenger det, når de trenger det. Denne høsten har det kommet nye avklaringer fra Helse- og omsorgsdepartementet som bekrefter at regelverket muliggjør automatiserte prosesser. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom om det er juss som står i veien eller om det er andre ting. Vi vil forsøke å gi en oversikt over hva som er hva.

Vi avslutter med en sceneprat.

Noderator: Synnøve Farstad, Norsk helsenett.


v/Mariel Sletten, Produktområdeleder, Oslo Origo


v/Bjørn Sletten, Seniorrådgiver, Skatteetaten


v/Kristin Lyng, jurist, Norsk helsenett