Fremtidens pasientjournal

Fremtidens pasientjournal er allerede i produksjon hos flere av helseforetakene, med fornøyde brukere og nye muligheter for innovasjon. Vi får en oppdatering fra Helse Nord om hva brukerne synes om DIPS Arena, og en titt på hvordan den nye teknologien legger til rette for smidigere utvikling av fremtidens e-helseløsninger, gjennom Open DIPS.

I samarbeid med DIPS.

Moderator: Fredrik Syversen, IKT-Norge


Arena – En vellykket innføring av et moderne journalsystem.

v/Heidi Johansen, Prosjektleder FRESK

Kundecase fra Helse Nord

  • Har de nye IT-verktøyene (som f.eks. mobil) gitt effektiviseringsgevinster som forventet?
  • Gjennomgang av funn i fersk brukerundersøkelse
  • Andre erfaringer fra innføringen?
  • Veien videre etter innføringen og ytterligere gevinstrealisering?

Open DIPS — Smidig utvikling av innovative løsninger

v/Bjørn Fjukstad, Produktansvarlig DIPS & Ægir Þór Steinarsson, Administrerende direktør RISK Medical Solutions – RetinaRisk

Hvordan vi legger til rette for raskere innovasjon, slik at vi sammen kan skape digitale verktøy som brukerne elsker.

  • Presentasjon av hvordan vi i DIPS satser tyngre på åpen innovasjon og åpner opp plattformen vår for alle som vil innovere på norske helsedata.
  • Open DIPS: åpen utviklerportal og sandkasse for alle som vil utvikle løsninger som trygt deler data med DIPS Arena.
  • RetinaRisk iClinic: Presentasjon av den første beslutningsstøtteapplikasjonen i DIPS Arena som er laget av en ekstern partner gjennom Open DIPS