DigiHelsestasjon – på vei ut i landet og snart der du bor!

Kommunene tar i bruk digitale innbyggertjenester innen flere av helse- og omsorgstjenestene via Helsenorge. På denne måten får de kontakt med sine brukere og legger til rette for mer selvbetjening. En av disse løsningene er DigiHelsestasjon som nå kan tas i bruk av kommunene.

Vi skal se på hva DigiHelsestasjon bidrar med for helsestasjon og skolehelsetjenesten, hvordan komme i gang med DigiHelsestasjon og høre om erfaringer – både fra kommuner og innbyggere

I samarbeid med KS, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet


Satsningen i kommunal sektor
v/Ingeborg Berge, fagansvarlig Innbyggertjenester i Avd. ehelse, KS

Kommunene og KS har i sitt strategiske arbeid prioritert DigiHelsestasjon høyt og Ingeborg Berge i KS vil sette oss inn i satsningene i kommunal sektor.


Et innblikk i planene for helsenorge, og et skråblikk mot bruken av helsenorge, også på legekontor og i hjemmeoppfølging.
v/Nina Linn Ulstein, produktansvarlig for helsenorge, NHN og Kristine Smestad, Innføringsleder for DigiHelsestasjon,  NHN


Erfaringer fra foreldre og helsesykepleier i bruk av DigiHelsestasjon
v/Asgeir Dybvig, tjenestedesigner Norsk Helsenett og Ann Siri Rømo, helsesykepleier, Stjørdal kommune