Kunstig intelligens i helse – store muligheter men også risiko for kjønnsbias

AI skaper store endringer og nye muligheter. Her får vi høre mer om dagens status, AI-strategi og bruk av kunstig intelligens i helsevesenet.

Moderator: Robert Högvall, konsulent, PA Consulting


Kunstig intelligens, hva er status i dag?

v/Olav Willumsen Haugå CEO og grunnlegger av Deepinsight

Kunstig intelligens (AI) vil spille en viktig rolle i helsevesenet fremover, men hva er egentlig status på bruk av AI i helse idag, både i Norge og utlandet, og hvor moden er teknologien? Hvordan kan norsk helsesektor muliggjøre seg av teknologien og hva kan vi lære fra utlandet? Vi vil blant annet dykke ned i et konkret use-case for å se hvordan det private og offentlige kan samarbeide om å utvikle gode AI-løsninger gjennom å fortelle om samarbeidsprosjektet som er inngått mellom Nordlandssykehuset, Deepinsight og DIPS.


AI hospitalet – med et innovativt rammeverk for å lykkes

v/Marthe Iversøn Standeren, rådgiver, SAS Institute

Hvordan lykkes med å etablere en AI-strategi og gjennomføre denne. Hvordan komme videre fra ideer og forskningsprosjekter til implementerte løsninger i klinikken.

Basert på konsepter og erfaringer fra blant annet Danmark. Eksempler på user-caser fra  pasientsikkerhet og kreft.


Kunstig intelligens for tidlig deteksjon av cerebral parese

v/Lars Adde,  forsker og spesialist i barnefysioterapi ved St. Olavs hospital

In-Motion er et prosjekt hvor kunstig intelligens blir benyttet for tidlig deteksjon av cerebral parese hos premature og andre syke nyfødte. Beslutningsstøtte til klinikere for tidlig identifisering av barn med CP muliggjør tidlig intervensjon og forebyggende behandling, og dermed oppfylle kravene i FNs bærekraftige utviklingsmål. Prosjektet benytter video-opptak av spedbarnets spontane bevegelser og en AI-algoritme som bidrar til tidlig diagnose, bedre pasientbehandling, effektivisering av helsetjenesten og reduksjon av reisekotnader til sykehus. Prosjektet utgår fra St.Olavs hospital og NTNU og består av en tverrfaglig gruppe bestående av fysioterapeuter, barneleger, ingeniører og bevegelsesvitere.


Undersøkelse om kunstig intelligens i helsevesenet og etiske problemstillinger

 Jo Winding Harbitz, seniorkonsulent, PA Consulting & Kaj Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge.

PA gjennomfører nå en studie i samarbeid med CARE Norge vedrørende bruk av kunstig intelligens i helsevesenet i Norge, samt etiske problemstillinger. Såkalt «bias» i algoritmer og datagrunnlag er en kjent problemstilling ved bruk av AI innen helse, og vi ser på hvilke områder dette kan representere en risiko, hvordan det blir håndtert i dag, og gir anbefalinger til hvordan det bør håndteres i fremtiden.