Alia Zaka

avdelingsleder, Sykehuspartner
Moderator

Alia Zaka leder Utvikling og Innovasjon under Kunde og Servicetjenester i Sykehuspartner. Alia har bakgrunn fra IKT-pro​sjekter, samt drift, utvikling og kvalitetssikring av IKT-systemer fra bestiller-siden.

Hun har også fartstid fra privat sektor innenfor forskning og utvikling av diagnostiske produkter. Alia er utdannet som bioinformatiker, og jobber i dag med å støtte opp om utvikling av innovative IKT-løsninger i Helse Sør-Øst for diagnostikk og pasientbehandling.