Anne-Karin Rime

President, Den Norske Legeforening

Anne-Karin Rime er president i Den Norske Legeforening.