Arild Faxvaag

professor helseinformatikk og revmatologi, NTNU

Arild Faxvaag er professor i helseinformatikk og revmatologi, og er ansatt både ved St. Olavs hospital, NTNU og Helseplattformen.

Hans forskning handler om å forstå hvordan helsepersonell og pasienter bruker kunnskap til å analysere og løse helseproblem, og om å bruke denne innsikten til å lage IT løsninger som gjør det mulig for pasienter, personell, institusjoner og myndigheter å samarbeide om å realisere kunnskapsbasert helsehjelp på en trygg, effektiv, likeverdig og mer bærekraftig måte. Arild Faxvaag er også Seniorrådgiver ved Avdeling for medisin og analyse i Helseplattformen.