Asgeir Dybvig

tjenestsedesigner, NHN

Asgeir Dybvig er tjenestedesigner i Norsk helsenett.

Han har jobbet med brukerorientert tjenesteinnovasjon i en årrekke innenfor ulike sektorer. Asgeir var i sin tid med på å utvikle konseptet for DigiHelsestasjon. Som far til en energisk liten skøyer på 1,5 år har han nå skiftet til å være bruker av de samme tjenestene. Lite søvn gjør at han husker lite av det opprinnelige arbeidet, han er desto mer opptatt av å få løst behovene han kjenner på her og nå.