Athar Ali Tajik

Associate Director, MSD

Athar Ali Tajik jobber for tiden som medisinsk fagansvarlig for vaksiner og infeksjonssykdommer for MSD. Tidligere har han vært medisinsk fagdirektør i Statens Undersøkelseskommisjon. Han har også jobbet som Senior Manager for rådgivningsselskapet Deloitte. 

I bunn er han lege og kardiolog, med mange års erfaring som sykehusspesialist. Videre har tilleggsutdannelse som dataingeniør. Han har også utdannelse innenfor helseøkonomi og ledelse fra henholdsvis London School of Economics og University of Cambridge. 

Han har i flere år jobbet systematisk med helseteknologi og innovasjon, både i offentlig og privat sektor. Han har blant annet stiftet Legenes forening for helseteknologi og innovasjon, og deltatt som nestleder i Legeforeningens innovasjonsutvalg. Athar har vært en forkjemper for en helhetlig tilnærming til helseteknologi, med søkelys på pasientsikkerhet og kvalitet.