Bjørn Anton Graff

Forskningsansvarlig diagnostikk, Vestre Viken

Bjørn Anton Graff er forsknings-, innovasjons-, og utviklingsansvarlig i Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF.