Bjørn Astad

Spesialrådgiver i Administrasjonsavdelingen, seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap

Bjørn Astad er Spesialrådgiver i Administrasjonsavdelingen, seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap.