Bjørn Guldvog

Direktør, Helsedirektoratet

Bjørn Guldvog (dr. med.) har siden 2012 vært helsedirektør og øverste leder for Helsedirektoratet, som er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Han har bred medisinsk erfaring fra allmennmedisin, nevrologi, sykehjemsmedisin og som lege i spesialisthelsetjenesten. Guldvog har også erfaring fra internasjonalt og globalt helsearbeid gjennom WHO, EU og samarbeid mellom de nordiske landene.

Bjørn Guldvog er leder for en rekke styrer og komiteer:

– Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten

– Pasientsikkerhetsprogrammet

– Pandemikomiteen

– Helseberedskapsrådet