Charles Michelson

CEO, Flowzone

Charles Michelson, tidligere yrkesmilitær minedykker, med ledererfaring fra IKEA, Norwegian, som CMO for ELIXIA og SATS, og som partner og i styret til tech-selskapet Iterate. Er nå gründer og CEO i Flow Technologies.

Helsetech-selskapet har bygget en plattform for digital hjemmeoppfølging, som brukes i tverrfaglig spesialisert rehabilitering, på sykehus og innen psykisk helsevern, i Norge og i Tyskland.

https://www.linkedin.com/in/charles-michelson-5b0a3b29/