Chris Guldberg

direktør for kommunikasjon og bærekraft, NHN

Chris Guldberg er ny direktør for kommunikasjon og bærekraft i Norsk helsenett. Han har lang og bred erfaring innen kommunikasjon, marked og bærekraft – områder som Norsk helsenett skal styrke fremover. Han kom fra tilsvarende stilling i Norges sjømatråd og har tidligere jobbet i SINTEF og det børsnoterte oljeserviceselskapet EMGS, i tillegg til St. Olavs hospital.