Christine Rygg

Forsknings- og administrasjonskonsulent, Oslo universitetssykehus

Christine Rygg er forsknings- og administrasjonskonsulent ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Hun har bakgrunn som sykepleier, og holder nå på med en master i «Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester» ved USN. Christine har siden 2017 vært leder av NSF sin faggruppe for e-helse.