Christine Wergeland Sørbye

CEO, Oslo Science City

Christine Wergeland Sørbye leder arbeidet med å utvikle innovasjons-distriktet Oslo Science City. Sørbye har bakgrunn fra Oslo kommune der hun har ledet en rekke utviklingsprosjekter med deltakelse fra privat og offentlig sektor, bl.a. arbeidet med å utvikle CampusOslo – strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Sørbye er Cand. Ed. fra profesjonsstudiet i pedagogikk ved Universitet i Oslo, med spesialisering innen ledelse, organisasjon og læring.