Christine Widding Kaspersen

Prosjektleder, Kristiansand kommune

Christine Widding Kaspersen har bakgrunn som sykepleier fra kommunehelsetjenesten og har siden 2019 jobbet i ulike prosjekter innen digital hjemmeoppfølging i Agder. Nå jobber hun som prosjektleder og koordinator for digital hjemmeoppfølging i godt samarbeid med alle kommuner i Agder og Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF) for å skape en bærekraftig organisering av digitale helsetjenester.