Eivind Gjemdal

Daglig leder, Bits

Eivind Gjemdal er daglig leder i Bits, som er et heleid datterselskap av Finans Norge. Bits har som formål å styrke og sikre en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge, og bidra til digitaliseringen av finansnæringen og samfunnet.

Eivind Gjemdal var tidligere ansvarlig for IT-området i SpareBank1, der han jobbet fra 2002 til 2016. Før ansettelsen i SpareBank1 var han 16 år i Accenture, blant annet som internasjonal partner. Eivind er utdannet siviløkonom fra NHH og har hatt ulike styre-/tillitsverv innenfor norsk betalingsformidling, IT-selskaper og helseforetak.