Elise Flakk Nordang

Seksjonsleder, Oslo universitetssykehus

Elise Flakk Nordang er Seksjonsleder Innholdsredaksjonen ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Hun har bakgrunn i Folkehelse, helsefremmende arbeid og interkulturell forståelse. Elise har også en master i Empowerment og helsefremmende arbeid fra OsloMet.