Eva Wensaas

avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Eva Wensaas er avdelingsdirektør i avdeling finansiering i Helsedirektoratet. Hun har overordnet og helhetlig ansvar for utvikling av finansieringssystemet både i spesialisthelsetjenesten og for kommunale helse- og omsorgstjenester.