Frank Elter

Chief Scientist and Vice President, Telenor Research

Frank Elter har doktorgrad i strategi og er Vice President og Chief Scientist i Telenor Research. Han er også Associate Professor II ved Norges Handelshøyskole. Han forsker på strategiske muligheter ny teknologi gir og hva som kreves av organisasjoner for å lykke med digitale transformasjoner.