Fredrik Syversen

Direktør for strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge
Moderator

Fredrik Syversen har et av sine hovedarbeidsområder innenfor entreprenørskap, og hvordan vi som bransje kan gjøre om de beste idéene til store selskaper, for så å legge til rette for vekst utenfor Norge. Dette innebærer å opprettholde kontakt med oppstartselskaper, kapital og myndigheter om hvordan skape de beste forutsetningene for økosystemet for oppstart- og vekstselskaper.

Syversen har ansvaret for IKT-Norges arbeid med smarte byer, og hvordan låse opp potensialet for energisparing og optimal ressursutnyttelse på alle områder i samfunnet. Han arbeider også innenfor e-helse og hvordan man kan bringe mer åpenhet inn i helsesektoren.

Syversen har dessuten bistand som et av sine kompetansefelt, og har med det ansvar for hvordan vi kan bruke kunnskapen om IKT-Norge og den norske IT-næringslivet for å bygge opp tilsvarende organisasjoner over hele verden.

Han har overordnet ansvar for IKT-Norges samarbeid med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, EU og andre offentlige innovasjonsfremmere. Syversen sitter også i Brukerklagenemnda og Oslo Edtech Cluster, og er styreleder i Tøyen Startup Village.