Frode Strisland

SINTEF Digital
Moderator

Frode Strisland ble utdannet sivilingeniør (1994) og dr. ing. (1998) i fysikk ved NTH/NTNU i Trondheim. Deretter begynte han å jobbe ved SINTEF i Oslo. Frode har siden hatt hovedstilling som forsker ved SINTEF, og har jobbet med mange ulike aspekter av sensor- og instrumentutvikling, med hovedvekt på medisinske sensorsystemer.