Gunnar Bovim

rådgiver, NTNU

Gunnar Bovim er en norsk lege, professor og leder av Helsepersonellkommisjonen. Han var rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) frem til august 2019. Etter at han fratrådte som rektor, gikk han over i en rådgiverstilling for rektor, og arbeider med forsknings- og utdanningspolitikk ved universitetet. I tillegg har han ulike styre- og utvalgsoppdrag.