Håkon Einar Grimstad

daglig leder, Felles kommunal journal interim

Håkon Grimstad er daglig leder i FKJ I. Han har tidligere blant annet vært styreleder i Helseplattformen og administrerende direktør i Norsk Helsenett SF. I tillegg har han vært kommunaldirektør i Trondheim kommune.