Hamid Mehmood

Phd researcher, NTNU

Hamid Mehmood er Stipendiat for Institutt for datateknologi og informatikk ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU.