Hans Enger Gallis

seniorrådgiver, Sykehuspartner

Hans Gallis er virksomhetsarkitekt og seniorrådgiver i Sykehuspartner HF. Han har over en lengre periode hatt fokus på hvordan Sykehuspartner kan tilrettelegge for og skalere innovasjon og utvikling på helseforetakene i Helse Sør-Øst, og har nå rollen som tjenesteeier og teamleder for Digital Tjenesteutvikling.

Før Hans begynte i Sykehuspartner var han med på å grunnlegge fire programvareselskaper, og han har jobbet som forsker ved Simula Research Laboratory og Universitet i Oslo, hvor han var forfatter og medforfatter på 10+ forskningsartikler, hovedsakelig innenfor domenet «Software engineering». Hans er også medforfatter på boken «Innovasjon i praksis – Veien til den andre siden» og er fortsatt engasjert i det norske IT-startup miljøet.