Heidi Blengsli Aabel

CEO, Checkware

Heidi Blengsli Aabel er CEO i CheckWare.

CheckWare er markedsleder på softwareløsninger for digital pasientmedvirkning i Norge. Vi er en pålitelig støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester til sine pasienter og innbyggere.

CheckWare er en fleksibel, skalerbar og selvbetjent løsning som kan tilpasses ethvert behandlingsforløp hvor det er behov for at pasienten og nærstående deltar aktivt digitalt.

Ved hjelp av CheckWare programvare og relevant faglig innhold lager kundene på egen hånd sikre og innovative digitale helsetjenester som tilbys pasienten. Tjenestene inngår i et økosystem hvor kundene kan utveksle tjenester med hverandre. CheckWare er åpen og partnervennlig og kan samvirke med kundenes eksisterende fagsystemer og infrastruktur.

CheckWare sin visjon er at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester og Heidi har ledet oppbyggingen av CheckWare siden 2008.  Hennes favorittoppgaver er strategi, kommersialisering og internasjonalisering og hun har lang erfaring fra lederposisjoner i en rekke ledende software selskaper. Hun har stor interesse for utvikling av norsk næringsliv og inspireres av hvordan bruk av innovativ teknologi kan forandre det bestående for å etablere nye bærekraftige tjenester og virksomheter.