Heidi Johansen

Prosjektleder FRESK, Helse Nord

Heidi Johansen er prosjektleder i FRESK, Helse Nord.