Ingeborg Berge

fagansvarlig, KS

Ingeborg Berge er fagansvarlig for Innbyggertjenester i avdeling ehelse, KS. Hun har tidligere vært seniorrådgiver for Kjernejournal i Helsedirektoratet. Ingeborg har sin utdannelse fra Norsk lærerakademi, VID vitenskapelige høgskole, BI og Høgskolen i Volda.