Ishita Barua

lege og forsker, Deloitte (tidl. UiO)

Ishita Barua er lege og manager of health care i Deloitte. Tidligere var hun stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og UiO. Hun har forsket på på bruk av AI innen tarmkreftdiagnostikk og koloskopi. Hun har også vært gjesteforsker ved sykehuset BIDMC og Harvard Medical School der hun ledet et forskningsprosjekt hvor man testet ut nye kliniske AI-verktøy for tarmkreft-screening.

Ishita er opptatt av at man finner gode måter å implementere AI i helsevesenet på gjennom sin forskning. I 2021 ble hun listet som en av topp 30 kvinner i Norge som former faget kunstig intelligens av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

 

Ishita Barua snakker ut på ehinpodden:

En avmystifisering av AI, algoritmer og BigData

Ishita Barua – En avmystifisering av AI, algoritmer og BigData