Jan Terje Dragvoll

Programleder digital hjemmeoppfølging, Sykehuset Østfold

Jan Terje Dragvoll er Rådgiver ved IKT avdelingen og Programleder for digital hjemmeoppfølging ved Sykehuset Østfold.