Kristin Brekke

seksjonsleder, Bergen kommune

Kristin Brekke er seksjonsleder for seksjon for e-helse i Bergen kommune.

Hun er del av KS Fag- og prioriteringsutvalg, NUIT og Produktstyret for Helse Norge. I tillegg er hun prosjekteier for utprøving av PLL og Felles Kommunal Journal i Bergen kommune, samt at hun leder Faggruppe for e-helse i Digi Vestland.
Kristin har mange års erfaring fra it-bransjen i ulike roller, og har de siste årene jobbet med e-helse både i Helse Vest IKT og nå senest i Bergen kommune.