Kristin Skolt

juridisk rådgiver, Datatilsynet

Kristin Skolt er ansatt som juridisk rådgiver i seksjon for offentlige tjenester i Datatilsynet. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Kristin er prosjektleder for prosjektet til Akershus universitetssykehus i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens.