Kristin Standal

fagansvarlig, KS

Kristin Standal er fagansvarlig for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i KS. Hun har siden 2015 vært prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i kommunene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kristin er utdannet Master i helseinformatikk.