Kristine Hoel Smestad

seniorrådgiver, Norsk Helsenett

Kristine Hoel Smestad er  Innføringsleder for DigiHelsestasjon, NHN. Hun har tidligere vært i Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Hun har sin utdannelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus, først i sykepleie deretter i adminstrasjon og ledelse.