Kristine Stenbro

fagdirektør, Datatilsynet

Kristine Stenbro er ansatt som fagdirektør i Datatilsynet. Hun har bakgrunn og utdanning innen IKT og har en mastergrad i Forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo. Kristine har vært prosjektleder for Helse Bergen HF sitt prosjekt i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens.