Lena Nymo Helli

CEO, Norway Health Tech

Lena Nymo Helli, er leder for Norway Health Tech. Hun er utdannet farmasøyt og har 25 års erfaring fra industrien. Lena har jobbet i mange faser av produktets livssyklus fra R&D til salg og markedsføring. Hun har hatt roller som medisinsk direktør, kommersiell direktør og også nylig som daglig leder i Norge. Hun har jobbet i Skandinavia, og også i Tyskland hvor hun var kommersiell leder for portefølje, i tillegg til å jobbe i europeiske og internasjonale team. I rollen som daglig leder jobber Lena med mange eksterne interessenter, både offentlige og private, for å legge til rette for å bygge helseindustrien. Lena er styreleder i Finnmarkssykehuset HF, og Farmastat.

Lena er utdannet ved Universitetet i Oslo og Christian-Albrechts universitet i Kiel, samt forretningsøkonomi fra Handelshøyskolen BI.

Hun brenner for å løse de store helseutfordringene, og er samtidig lidenskapelig opptatt av ledelse og hvordan få «folkan» til å dra i samme retning.

Lena har også vært med i en podcast med oss: https://ehin.no/artikler/helseteknologi-helsenaering-og-en-helsekatapult/