Lilly Ann Elvestad

Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Lilly Ann Elvestad er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). FFO er en paraplyorganisasjon som organiserer 87 pasient- og brukerorganisasjoner som til sammen representerer rundt 350 000 individuelle medlemmer. FFO har gjennom mange år jobbet aktivt i arbeidet for utvikling av digitale journalløsninger og en bedre digital infrastruktur i og mellom helsetjenestene. Lilly Ann representerer FFO som én av to pasient- og brukerorganisasjoner i Nasjonal E-helseråd