Lisa S. Græslie

prosjektleder, Autoskår

Lisa S. Græslie jobber ved Akutten på St. Olavs hospital som prosjektleder for innovasjonspartnerskapet Autoskår. Hun har en doktorgrad i innovasjonsledelse og strategi fra NTNU, og jobber også som forsker i Sintef Digital.