Liv Heidi Brattås Remo

avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, er utdannet sykepleier med videreutdanning innen demens. Hun har også en mastergrad i kunnskapsledelse fra CBS (Copenhagen Business School). Masteroppgaven omhandlet implementering av velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten. Liv Heidi har i tillegg et masterprogram i kvalitetsforbedring i helsevesenet fra UiB, og et masterprogram i consulting fra BI.

Hun har tidligere bl.a. jobbet som daglig leder ved Legevakta i Drammensregionen IKS, Helse-og omsorgssjef i Lier kommune, prosjektleder for Demenslinjen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, prosjektleder for Gjennombruddsprosjekt Sykehjemsmedisin i Legeforeningen, og prosjektleder for Sykepleierforbundets 100 års jubileum. I Sykepleierforbundet jobbet hun også med kompetanse- og lederutvikling som seniorrådgiver i HR-avdelingen.