Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Mali Hole Skogen er teknologi- og bærekraftsdirektør. Hun er også ansvarlig for samarbeidsarenaen GoForIT.

Mali har tidligere ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC), organisasjonen Hold Norge Rent og flere andre prosjekter og organisasjoner. Hun har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utviklingen av smarte, bærekraftige byer, kommuner og samfunn.

I tillegg til å jobbe med bærekraftspolitikk, jobber Mali med å utvikle en ny prosjektportefølje med tematikk som mobilitet og transport, smarte bygg, sirkulær økonomi, og anskaffelser av digitale løsninger for smarte samfunn.