Mariann Hornnes

Direktør, Direktoratet for e-helse

Mariann Hornnes, er direktør i Direktoratet for e-helse.