Marianne Vibeke Trondsen

seniorforsker, NSE

Marianne V. Trondsen, seniorforsker og ph.d. i sosiologi, har jobbet som forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden 2003. Hun har i tillegg en bistilling som leder av det nasjonale, tverrfaglige forskenettverket BarnsBeste om barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Hun har tidligere arbeidserfaring fra det psykiske helse- og rusfeltet med forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Trondsen ble uteksaminert fra UiT Norges arktiske universitet med hovedfag i sosiologi i 1998, og fullførte sin ph.d. i 2014 ved samme universitet.