Martin Stubban

Nordic E-Health Barometer

Martin Stubban har det siste året jobbet med studien Nordic E-Health Barometer. Dette er en nordisk undersøkelse som blant annet kartlegger innbyggeres holdning til – og bruk av – digitale helsetjenester.

Martin jobber med bruker- og innbyggerundersøkelser særlig innen offentlig sektor. For tiden er han prosjektleder for en undersøkelse om folkehelse og digitalisering for Helsedirektoratet. Han er også er rådgiver i Opinion, hvor han jobber i avdelingen for politikk og samfunn.