Merete Johansen

prosjektleder, Nordlandssykehuset

Merete Johansen jobber som prosjektleder ved enhet for Klinisk IKT på Nordlandssykehuset. Hun har over 30 års erfaring fra IT-leverandørsiden, og har jobbet som systemingeniør og prosjektleder for teknologiprosjekter i ulike bransjer både i Oslo og Nord-Norge.

Merete brenner for teknologi med nytte. Løsningene skal tilpasses behovet og brukerne, og ikke omvendt. Hun valgte jobb i det offentlige på Nordlandssykehuset foran det private næringslivet fordi helsevesenet fortjener å tas inn i 2022, og det er i helsevesenet de aller kuleste og samfunnsnyttige teknologiprosjektene foregår for tiden.