Miert Skjoldborg Lindboe

Kommuneoverlege, Oslo kommune

Miert Skjoldborg Lindboe er Kommuneoverlege i Oslo kommune.

Miert er gift og har to barn på to og fire år. Han var frem til pandemien fastlege og helsestasjonslege i Oslo. Miert begynte i mars 2020 som assisterende bydelsoverlege i Bydel Nordstrand, med arbeid primært relatert til pandemien.

Fra desember 2020 ble han ansatt som ass. Kommuneoverlege med det medisinske ansvaret for test i TISK+V strategien. Miert fikk senere mer og mer ansvar for pandemihåndteringen i Oslo kommune, og ble i 2021 ansatt som en av Oslo sine fire kommuneoverleger. Han har hele tiden vært tett på utviklingen av de digitale løsningene som Oslo har brukt for pandemihåndteringen og den politiske styringen.

Miert har fortsatt det medisinske ansvaret for pandemihåndteringen i tillegg til flere andre områder der man er avhengig av gode styringsdata.