Mina Gerhardsen

Generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Mina Gerhardsen er tidligere Arbeiderpartipolitiker og utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som rådgiver for generalsekretær Jonas Gahr Støre i Norges Røde Kors (2004-2005), og for Jens Stoltenberg (2005-2009). Etter Stortingsvalget 2013 var hun statssekretær i Kulturdepartementet.
Fra og med 1. mai 2021 overtok hun rollen som ny generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. For å løse helseutfordringene i samfunnet mener hun at vi blant annet trenger økt satsing på kunnskap og utbygging av helsetilbud for å møte dette, men det vil også være nødvendig med de store fellesløsningene, som mobilisering av frivillige.

Mini-intervju med Mina